Installationsguide - Länsman

Länsman är enkel att montera och ta med sig.

1. Länsman har två öglor på vardera sida. I den ena öglan fästs en av förtöjningslinorna med hjälp av en schackel/kabinhake som sedan görs fast i förtöjningspunkten, t.ex. en brygga. Ingen förtöjningsfjäder bör användas.

2. Öglan på andra sidan fästs direkt i din båt med en schackel/kabinhake så att Länsman sitter mellan båten och förtöjningspunkten. Tänk på att slangen och etiketten ska peka uppåt vid montering och att pumpen hålls ovanför vattenytan.

3. Placera sugslangens sil längst ner i båtens botten (kölsvinet) så att den enkelt kommer åt att suga ut vattnet. För ökad stabilitet mot underlaget kan en tyngd fästas längst ner på insugningssilens ögla.